خدمات

شرکت پارسیان نانو آزما در زمینه انجام تست های نانو دندانه گذاری، نانو خراش و اسکن های AFM در طی سال های اخیر خدمات خود را ارائه داده است.

نکات مورد توجه:

1 – شکل هندسی نمونه مهم نیست، اما ابعاد آن نباید از 4 × 12 × 12 میلیمتر (شبیه یک قرص استامینوفن) بزرگتر باشد.

2 – در تست نانوسختی و نانوخراش، هر چه نمونه صافتر و یکنواختتر باشد تکرارپذیری نتایج بهتر است و هر چه زبرتر و غیر همگنتر باشد تکرار پذیری بدتر خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود نمونه ها تا حد امکان (متناوبا تا گریت 2000 ) پولیش شوند. در هر حال مسئولیت تکرارپذیر نبودن داده ها بر عهده آورنده می باشد.

3 – نمونه ها فقط تا 2 هفته پس از اندازهگیری نگهداری می شوند و سپس دور ریخته خواهند شد.

4 – لازم است قبل از دریافت نتایج تسویه حساب کامل صورت گیرد.

تلفن های تماس:

09370816539 خانم پناهی

لیست قیمت خدمات در سال 95