معرفی روش های نانو دندانه گذاری و نانو سختی سنجی

روش های قابل استفاده برای انجام تست های نانو دندانه گذاری و نانو خراش بسیار متنوع می باشند. اما در کلیت همه روش ها به منظور به دست آوردن سختی و مدول الاستیسیته استفاده می شوند. در لینک زیر توضیحات مختصری درباره روش های مختلف و مزایا و معایب هرکدام آمده است.

Nano Indentation and Nano Scratch Introduction